Beste sportvriend

 
Het bestuur en de leden van de Koninklijke duivenmaatschappij “De Arend” Rekkem nemen hierbij oprecht deel in de rouw die de familie Van Wonterghem-Vanryckeghem treft bij het overlijden van de heer Christophorus (Christophe) VAN WONTERGHEM uit Kuurne.
 
Christophe werd geboren te Kuurne op 6 december 1935 en is overleden in Kortrijk op 15 april 2021.
 
Wijlen vader Gustaaf, in zijn tijd zelf een fervent duivenliefhebber, lepelde de duivensport in bij Christophe, een passie die ook broer Jan deelde.
 
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden in de Sint Michielskerk te Kuurne.
 
In onze gedachten zullen we Christophe blijven herinneren als een man die er graag bij was en graag een woordje verschafte.
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend “Rekkem

 
Stilaan mogen we denken aan het sportseizoen 2021,we moeten en kunnen enkel maar hopen dat we een “normaal” seizoen mogen meemaken.
Definitieve maatregelen zijn er nog niet,wel zijn de kalenders goedgekeurd om vanaf 01 APRIL te kunnen starten met de FRANKRIJK-vluchten, uiteraard afhankelijk van de COVID-19 regels.
 
Enkele aandachtspunten ter voorbereiding van het seizoen.
 
KOPPELEN VAN DE DUIVEN/CHIP:
 
Voor de liefhebbers die hun koppelingen laten verrichten bij Bart HOUFFLYN, die hun klokken bezorgen bij Bart op MAANDAG vanaf 18.00 UUR, de week erop de maandag vanaf 18.00 uur, kan men ze terug afhalen.
 

Wat is nodig:
 
-alle klokken die je gebruikt
-lijst met de duiven die in de klok MOETEN blijven,liefst opsomming per jaartal.
-lijst met de duiven die men moet TOEVOEGEN
 
Gelieve alles in PAKKET af te geven met duidelijke vermelding van je naam.
 
MUTATIES:
 
Het zal niet meer mogelijk zijn aan vluchten deel te nemen met duiven die NIET op naam van de desbetreffende liefhebber staan.
 
Ook rekening mee houden dat ook ALLE duiven met ringen van 2019 en later, die zich op  het hok bevinden, MOETEN ingeschreven staan op die liefhebber.
 
Het muteren van duiven kan:
 
-rechtstreeks aan de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54   1500 Halle
 
-via onze regio mandataris Dany VANDENBERGHE  0473/60.14.43 
 
Een formulier voor mutaties kan je in bijlage vinden of op de www.kbdb.be onder de rubriek INFO  “formulieren en documenten”.
 
Voor onze  vereniging kunnen mutaties aan afgegeven worden aan John, iedere 15de van de maand sturen we ze in pakket op naar de K.B.D.B.
 
PARAMYXO: 
 
Aandacht nieuwe regelgeving
 
Door de K.B.D.B.-nationaal werd beslist dat men ALLE DUIVEN die zich op het hok bevinden moet laten vaccineren tegen PARAMYXOVIROSE en niet enkel deze die aan wedstrijden en/of tentoonstellingen deelnemen.
 
ZONES:
 
De ALGEMENE VERGADERING van de K.B.D.B. besliste op 26 FEBRUARI ll.nieuwe zones uit te tekenen.
 
Voor de ZWARE HALVE FOND worden 8 zones voorzien en voor de FOND worden het er 5
 
U leest er alles over op de www.kbdb.be
 
RINGEN 2021:
 
Er zijn nog RINGEN 2021 te bekomen, contacteer John
0476/35.77.37 of op mail john.goegebeur@skynet.be 
 
 
Dat zijn zowat de belangrijkste mededelingen inzake het komende seizoen.
 
We blijven u verder op de hoogte houden en voorzien onze VLUCHTKALENDER 2021 begin APRIL uit te geven.
 
Indien vragen, contacteer mij gerust.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem


 
Noot:  in bijlage de VLUCHTKALENDER  West-Vlaanderen 2021


Aanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/