Beste sportvriend
 
We mochten terug rekenen op een ruime belangstelling voor de definitieve toewijzing van onze bon- en duivenverkoop ten voordele van onze vereniging.
 
De aangeboden schenkingen gingen vlot van de hand, bij deze dank aan de kopers en wensen hen uiteraard veel succes met hun recente aanwinst(en).
 
Ook van harte dank aan de schenkers, medewerkers en de vele bezoekers.
 
De opbrengst zullen we aanwenden voor de goede werking van onze maatschappij, het uitschrijven van mooie prijsvluchten en blijven we ook regelmatig “een extra” voorzien.
 
Verder blijven we ook GRATIS MOOIE KAMPIOENSCHAPPEN garanderen.
 
Het KAMPIOENFEEST zal plaatsvinden ZONDAG 16 JANUARI 2022 op het domein “MAELSTEDE” te Kuurne.
 
 
In naam van het bestuur houden we er aan alle laureaten te feliciteren en danken we de liefhebbers die onze maatschappij hun vertrouwen schonken.
Ook dank aan al onze medewerkers, dank aan de sponsoren en aan allen die “De Arend” Rekkem genegen zijn.

We bezorgen de HOKLIJSTEN 2022 eerstdaags aan de liefhebbers, deze moeten terug binnen zijn in de vereniging tegen uiterlijk 15 NOVEMBER e.k.
 
Men kan deze afgeven per adres aan “DE AREND” REKKEM  Plataanlaan 17  8500 Kortrijk.
 
Resterende prijsgelden betalen we u eveneens graag uit op de verkoopdag.
 
Heb je vragen dan kun je steeds terecht bij een bestuurslid of op mail aan dearendrekkem@gmail.com
 
Eindstanden kampioenschappen zijn te vinden onder “PROGRAMMA en KAMPIOENSCHAPPEN”

Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” RekkemAanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/