Beste sportvriend
 
Het KAMPIOENFEEST zal plaatsvinden ZONDAG 16 JANUARI 2022 op het domein “MAELSTEDE” te Kuurne.
 
 
In naam van het bestuur houden we er aan alle laureaten te feliciteren en danken we de liefhebbers die onze maatschappij hun vertrouwen schonken.
Ook dank aan al onze medewerkers, dank aan de sponsoren en aan allen die “De Arend” Rekkem genegen zijn.
 
Onze JAARLIJKSE verkoop t.v.v. de werking van de maatschappij en de kampioenschappen 2022, met schenkingen aangeboden door zowel NATIONALE-PROVINCIALE en REGIONALE KAMPIOENEN, zal plaatsvinden in ons lokaal “OUD VTI” te GULLEGEM op VRIJDAG 05 NOVEMBER ‘21.
Er zal mogelijkheid zijn tot voorbieden, dit vanaf MAANDAG 25 oktober t.e.m. DONDERDAG 04 november.
Volledige beschrijving volgt ten gepaste tijde.

We bezorgen de HOKLIJSTEN 2022 eerstdaags aan de liefhebbers, deze moeten terug binnen zijn in de vereniging tegen uiterlijk 15 NOVEMBER e.k.
 
Men kan deze afgeven op de bonverkoop VRIJDAG 05 november in ons lokaal  of per adres aan “DE AREND” REKKEM  Plataanlaan 17  8500 Kortrijk.
 
Resterende prijsgelden betalen we u eveneens graag uit op de verkoopdag.
 
Heb je vragen dan kun je steeds terecht bij een bestuurslid of op mail aan dearendrekkem@gmail.com
 
Eindstanden kampioenschappen zijn te vinden onder “PROGRAMMA en KAMPIOENSCHAPPEN”

Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” RekkemAanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/