MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

Beste sportvriend,
 
Door de maatregelen genomen op FEDERAAL gebied inzake het “CORONAVIRUS” zijn we genoodzaakt de ALGEMENE VERGADERING voorzien op WOENSDAG 25 MAART e.k.te verplaatsen naar een latere datum.
 
Deze bijeenkomst zal normaliter plaatsvinden eerste helft van de maand APRIL.
 
We blijven u op de hoogte houden.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter 'De Arend Rekkem'


Aanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :