Test Reservatie vlucht

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSXo0MfCQUMHbBdVBeyewCliuVOF915WKgDHOo223BH6Wdog/viewform?usp=sf_link


Beste sportvriend
 
Vanuit de K.B.D.B.-nationaal kregen we onderstaande mededeling i.v.m. de vogelgriep in Waregem.
 
De liefhebbers uit het TOEZICHTGEBIED van 10 KM kunnen terug aan de vluchten deelnemen,voor de collega’s-liefhebbers die in het BESCHERMINGSGEBIED van 3 KM wonen is het nog een beetje afwachten en hopen dat ook zij eerstdaags goed nieuws mogen krijgen.
 
Onze eerste vlucht voor het seizoen 2021 is CHATEAUROUX Interprovinciaal op ZATERDAG 22 MEI,met inkorving op DONDERDAG 20 MEI.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke, voorzitter “De Arend” Rekkem

 
 
       MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM 

Na tussenkomst op het Kabinet van Minister van Landbouw, dhr David Clarinval, hebben wij voor vele liefhebbers positief nieuws maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen.

De liefhebbers uit het toezichtgebied van 10 km rond in en rond Waregem mogen vanaf dit weekend (08 & 09/05/2021) opnieuw aan de wedvluchten deelnemen.

 Voor het beschermingsgebied van 3 km blijven de actueel vigerende maatregelen, opgelegd door het FAVV, behouden maar de KBDB laat de touwtjes niet los en stelt alles in het werk opdat ook voor deze liefhebbers spoedig een opheffing wordt bekomen.

Rekening houdend met het voorgaande zullen de wedvluchten vanaf aanstaande zaterdag 08/05/2021 opnieuw kunnen worden gebruikt voor de nationale kampioenschappen 2021

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

COMMUNIQUE DE LA RFCB concernant la grippe aviaire à WAREGEM

 

Après intervention auprès du cabinet du Ministre de l'Agriculture, M. David Clarinval, nous avons des nouvelles positives pour de nombreux amateurs mais malheureusement pas encore pour tout le monde.

Les amateurs de la zone de surveillance de 10 kms à et autour de Waregem peuvent à nouveau participer, à partir de ce week-end (08 & 09/05/2021), aux concours. 

Pour la zone de protection de 3 kms, les mesures actuellement en vigueur, imposées par l'AFSCA, restent maintenues, mais la RFCB continue ses efforts et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ces colombophiles reçoivent bientôt, eux aussi, une levée du confinement.

Vu ce qui précède, les concours à partir de samedi prochain 08/05/2021 pourront, à nouveau, être utilisés pour les championnats nationaux 2021.

Cordialement.

 

Le Président National,

Pascal Bodengien.


 
Enkele aandachtspunten ter voorbereiding van het seizoen.
 
KOPPELEN VAN DE DUIVEN/CHIP:
 
Voor de liefhebbers die hun koppelingen laten verrichten bij Bart HOUFFLYN, die hun klokken bezorgen bij Bart op MAANDAG vanaf 18.00 UUR, de week erop de maandag vanaf 18.00 uur, kan men ze terug afhalen.
 

Wat is nodig:
 
-alle klokken die je gebruikt
-lijst met de duiven die in de klok MOETEN blijven,liefst opsomming per jaartal.
-lijst met de duiven die men moet TOEVOEGEN
 
Gelieve alles in PAKKET af te geven met duidelijke vermelding van je naam.
 
MUTATIES:
 
Het zal niet meer mogelijk zijn aan vluchten deel te nemen met duiven die NIET op naam van de desbetreffende liefhebber staan.
 
Ook rekening mee houden dat ook ALLE duiven met ringen van 2019 en later, die zich op  het hok bevinden, MOETEN ingeschreven staan op die liefhebber.
 
Het muteren van duiven kan:
 
-rechtstreeks aan de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54   1500 Halle
 
-via onze regio mandataris Dany VANDENBERGHE  0473/60.14.43 
 
Een formulier voor mutaties kan je in bijlage vinden of op de www.kbdb.be onder de rubriek INFO  “formulieren en documenten”.
 
Voor onze  vereniging kunnen mutaties aan afgegeven worden aan John, iedere 15de van de maand sturen we ze in pakket op naar de K.B.D.B.
 
PARAMYXO: 
 
Aandacht nieuwe regelgeving
 
Door de K.B.D.B.-nationaal werd beslist dat men ALLE DUIVEN die zich op het hok bevinden moet laten vaccineren tegen PARAMYXOVIROSE en niet enkel deze die aan wedstrijden en/of tentoonstellingen deelnemen.
 
ZONES:
 
De ALGEMENE VERGADERING van de K.B.D.B. besliste op 26 FEBRUARI ll.nieuwe zones uit te tekenen.
 
Voor de ZWARE HALVE FOND worden 8 zones voorzien en voor de FOND worden het er 5
 
U leest er alles over op de www.kbdb.be
 
RINGEN 2021:
 
Er zijn nog RINGEN 2021 te bekomen, contacteer John
0476/35.77.37 of op mail john.goegebeur@skynet.be 
 
 
Dat zijn zowat de belangrijkste mededelingen inzake het komende seizoen.
 
We blijven u verder op de hoogte houden en voorzien onze VLUCHTKALENDER 2021 begin APRIL uit te geven.
 
Indien vragen, contacteer mij gerust.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem


 
Noot:  in bijlage de VLUCHTKALENDER  West-Vlaanderen 2021


Aanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/