Beste sportvriend,

Nog tot morgenavond, donderdag 12 november 20.00 uur, loopt de bonverkoop van “DE AREND” REKKEM op www.pitts.be
 
We gaan de laatste rechte lijn in van deze prachtverkoop met aanbiedingen van liefhebbers die naam en faam hebben in onze geliefkoosde duivensport.
 
Men kan er schenkingen vinden van NATIONALE WINNAARS, van NATIONALE ASDUIFWINNAARS en van talrijke gerangschikten in de NATIONALE K.B.D.B.kampioenschappen en andere hoog aangeschreven rankings.
 
Verder zijn  er schenkingen van PROVINCIALE WINNAARS- en KAMPIOENEN, ook van de liefhebbers die een vooraanstaande rol spelen in het duivengebeuren, kortom een resem aanbiedingen met een hoog kwaliteitslabel.
 
Er is dit jaar GEEN zaalverkoop wegens de maatregelen i.v.m. COVID-19, de bon of duif gaat naar de hoogste bieder op de online verkoop.
 
We danken bij deze nogmaals de schenkers voor hun milde geste naar onze vereniging, uiteraard ook dank aan allen die een bod uitbrachten en misschien nog zullen doen en vooral naar de kopers van één of meerdere kwaliteitsvolle schenkingen.
 
Ook belangrijk om weten, de inkomsten bij onze vereniging “De Arend” gaan voor een goede werking van de maatschappij, maar vooral naar de liefhebber zelf, met het aanbieden van mooie prijsvluchten en kampioenschappen, regelmatig een extra....
 
Daarom dank aan allen die onze verkoop ondersteunen !

Door de steeds strenger wordende maatregelen in verband met het CORONA-virus, dringen zich dan ook andere praktische afspraken op.
 
Eerdere afspraak was dat we zitdagen (08 en 15 november) zouden organiseren voor het afgeven van de hoklijsten en uitbetaling  van de nog resterende prijsgelden.
 
Uiteraard kunnen deze NIET plaatsvinden en we vragen de hoklijsten dan op te sturen aan:
 
Duivenmaatschappij “De Arend”

Plataanlaan 17
 8500 Kortrijk
 
Men kan ze ook deponeren in de brievenbus op dit adres.
 
De hoklijsten MOETEN binnen zijn in de vereniging tegen uiterlijk 15 NOVEMBER.
 
Betalingen gebeuren best via overschrijving op reknr. BE 25 4674 1504 3182 van De Arend Rekkem  (€25 /hoklijst + €10 bijkomend lid) met vermelding naam liefhebber.
 
Liefhebbers die nog prijsgelden moeten ontvangen, sturen een mailtje aan erikdenys@skynet.be met daarin het reknr. waarop de centen mogen overgeschreven worden.
 
Nog even vermelden dat onze verkoping zal plaatsvinden vanaf MAANDAG 02 NOVEMBER tot DONDERDAG 12 NOVEMBER, men kan er alles over terugvinden op www.pitts.be  vanaf komende maandag.
Er is GEEN zaalverkoop.
 
Dank voor het begrip.
 
Hou het gezond.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke, voorzitter “De Arend” Rekkem 

Noot:  in bijlage de bestelstrook voor de ringen 2021.Ringen bestellen tegen 01 december e.k.Aanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/