Beste sportvriend

In bijlage zijn de VOORLOPIGE EINDSTANDEN te vinden VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 2021 “DE AREND” REKKEM.
Voor eventuele klachten zie onderaan voorlopige eindstanden.
 
Het KAMPIOENFEEST zal plaatsvinden ZONDAG 16 JANUARI 2022 ,op het domein “MAELSTEDE” te Kuurne.
 
 
In naam van het bestuur houden we er aan alle laureaten te feliciteren en danken we de liefhebbers die onze maatschappij hun vertrouwen schonken.
Ook dank aan al onze medewerkers, dank aan de sponsoren en aan allen die “De Arend” Rekkem genegen zijn.
 
Onze JAARLIJKSE verkoop t.v.v. de werking van de maatschappij en de kampioenschappen 2022, met schenkingen aangeboden door zowel NATIONALE-PROVINCIALE en REGIONALE KAMPIOENEN, zal plaatsvinden in ons lokaal “OUD VTI” te GULLEGEM op VRIJDAG 05 NOVEMBER ‘21.
Er zal mogelijkheid zijn tot voorbieden, dit vanaf MAANDAG 25 oktober t.e.m. DONDERDAG 04 november.
Volledige beschrijving volgt ten gepaste tijde.
 
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem
 
 

In bijlage is de VLUCHTKALENDER 2021 van “DE AREND” REKKEM te vinden.
 
Op eenvoudig verzoek sturen we u de papieren versie.
 
Naast de vluchtkalender zelf, kan u verder ook de kampioenschappen vinden die we terug VOLLEDIG GRATIS aanbieden.
 
Er is ook aandacht voor enkele wijzigingen aan de K.B.D.B.-reglementering, kortom een stuk info.
 
Enkele aandachtspunten ter voorbereiding van het seizoen.
 
KOPPELEN VAN DE DUIVEN/CHIP:
 
Voor de liefhebbers die hun koppelingen laten verrichten bij Bart HOUFFLYN, die hun klokken bezorgen bij Bart op MAANDAG vanaf 18.00 UUR, de week erop de maandag vanaf 18.00 uur, kan men ze terug afhalen.
 

Wat is nodig:
 
-alle klokken die je gebruikt
-lijst met de duiven die in de klok MOETEN blijven,liefst opsomming per jaartal.
-lijst met de duiven die men moet TOEVOEGEN
 
Gelieve alles in PAKKET af te geven met duidelijke vermelding van je naam.
 
MUTATIES:
 
Het zal niet meer mogelijk zijn aan vluchten deel te nemen met duiven die NIET op naam van de desbetreffende liefhebber staan.
 
Ook rekening mee houden dat ook ALLE duiven met ringen van 2019 en later, die zich op  het hok bevinden, MOETEN ingeschreven staan op die liefhebber.
 
Het muteren van duiven kan:
 
-rechtstreeks aan de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54   1500 Halle
 
-via onze regio mandataris Dany VANDENBERGHE  0473/60.14.43 
 
Een formulier voor mutaties kan je in bijlage vinden of op de www.kbdb.be onder de rubriek INFO  “formulieren en documenten”.
 
Voor onze  vereniging kunnen mutaties aan afgegeven worden aan John, iedere 15de van de maand sturen we ze in pakket op naar de K.B.D.B.
 
PARAMYXO: 
 
Aandacht nieuwe regelgeving
 
Door de K.B.D.B.-nationaal werd beslist dat men ALLE DUIVEN die zich op het hok bevinden moet laten vaccineren tegen PARAMYXOVIROSE en niet enkel deze die aan wedstrijden en/of tentoonstellingen deelnemen.
 
ZONES:
 
De ALGEMENE VERGADERING van de K.B.D.B. besliste op 26 FEBRUARI ll.nieuwe zones uit te tekenen.
 
Voor de ZWARE HALVE FOND worden 8 zones voorzien en voor de FOND worden het er 5
 
U leest er alles over op de www.kbdb.be
 
RINGEN 2021:
 
Er zijn nog RINGEN 2021 te bekomen, contacteer John
 
 
Dat zijn zowat de belangrijkste mededelingen inzake het komende seizoen.
 
We blijven u verder op de hoogte houden en voorzien onze VLUCHTKALENDER 2021 begin APRIL uit te geven.
 
Indien vragen, contacteer mij gerust.
 
Sportieve groeten,
 
Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem


Aanmeldingen kunnen op volgende gsmnummers :
0479/17 93 28
0470/22 34 38
0470/22 31 86

https://www.facebook.com/De-Arend-Rekkem-978586445599129/